Friday, April 1, 2011

~Siapa Imam Malik ?


        Imam Malik dilahirkan di sebuah perkampungan kecil yang bernama Ashbah, yang terletak di dekat Kota Himyar jajahan Yaman. Nama aslinya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashabally. Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir di Madinah serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap dunia Islam.

Ketika Imam Malik berusia 54 tahun, pemerintahan berada di tangan baginda Al-Mansur yang berpusat di Bagdad. Ketika itu di Madinah dipimpin oleh seorang gabenor bernama Jaafar bin Sulaiman Al-Hasymi. Sementara itu Imam Malik juga menjabat sebagai mufti di Madinah. Di saat timbulnya masalah penceraian atau talak, maka Imam Malik telah menyampaikan fatwanya, bahawa talak yang dipaksakan tidak sah, ertinya talak suami terhadap isteri tidak jatuh. Fatwa ini sungguh berlawanan dengan kehendak gabenor, kerana ia tidak mahu hadith yang disampaikan oleh Imam Malik tersebut diketahui oleh masyarakat, sehingga akhirnya Imam Malik dipanggil untuk mengadap kepada gabenor.

Kemudian gabenor meminta agar fatwa tersebut dicabut kembali, dan jangan sampai orang ramai mengetahui akan hal itu. Walaupun demikian Imam Malik tidak mahu mencabutnya. Fatwa tersebut tetap disiarkan kepada orang ramai. Talak yang dipaksanya tidak sah. Bahkan Imam Malik sengaja menyiarkan fatwanya itu ketika beliau mengadakan ceramah-ceramah agama, kerana fatwa tersebut berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang harus diketahui oleh umat manusia.

Akhirnya Imam Malik ditangkap oleh pihak kerajaan, namun ia masih tetap dengan pendiriannya. Gabenor memberi peringatan keras supaya fatwa tersebut dicabut dengan segera Kemudian Imam Malik dihukum dengan dera dan diikat dengan tali dan dinaikkan ke atas punggung unta, lalu diarak keliling Kota Madinah. Kemudian Imam Malik dipaksa supaya menarik kembali fatwanya itu.

Mereka mengarak Imam Malik supaya Imam merasa malu dan hilang pendiriannya. Tetapi Imam Malik masih tetap dengan pendiriannya itu. Kerana ketegasannya itu, dia dihukum dengan sebat sebanyak 70 kali, yang menyebabkan tulang belakangnya hampir patah. Kemudian ia berkata kepada sahabat-sahabatnya:
“Aku dihukum dera begitu berat lantaran fatwa ku. Demikian Said Al-Musayyid, Muhamad Al-Munkadir dan Rabiah telah dijatuhi hukuman demikian lantaran fatwanya juga.”

Bagi Imam Malik hukuman semacam itu, bukanlah mengurangi pendiriannya, bahkan semakin bertambah teguh jiwanya. Ia tidak pernah takut menerima hukuman asalkan ia berada pada jalan kebenaran. Kerana memang setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Imam Al-Laits, seorang alim menjadi mufti Mesir ketika itu, saat mendengar bahawa Imam Malik dihukum lantaran fatwanya ia berkata: “Aku mengharap semoga Allah mengangkat darjat Imam Malik atas setiap pukulan yang dijatuhkan kepadanya, menjadikan satu tingkat baginya masuk ke syurga.”
Insya Allah.


Ternyata Orang Kaya dan Orang Miskin Sama-Sama Hebat


Terkadang kita lupa jika kita melihat suatu kemewahan dunia, bahwa kita tidak lama lagi akan mati dan berganti alam. Kita mungkin juga sering merasa sedih saat kita merasa masih miskin sedangkan kita bisa melihat orang yang kaya tertawa karena kekayaannya. Di sisi lain kita sering menemui banyak orang di perempatan lampu merah yang sedang meminta uang recehan kepada orang yang sedang berhenti di lampu merah. Mengapa semua ini terjadi? Itulah kehendak Tuhan yang Mahaadil kepada setiap makhluknya.

Kebanyakan kita telah tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia yang selalu menggoda kita untuk mengejar dan mengejar terus. Jangan kita kira bahwa orang yang selalu tertawa akan bisa tertawa terus. Jangan kita kira orang yang kaya akan selalu kaya terus. Sepenuhnya kita harus percaya bahwa Tuhan Mahaadil dan tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya. Belum tentu orang yang kaya harta di dunia mereka juga akan menikmati kekayaan di akhirat apabila mereka tidak mau memberikan sedikit hartanya untuk jalan kebaikan.

Sebuah kisah tentang Imam Syafi’i yang pernah berguru Imam Malik, Imam Syafi’i adalah seorang sufi yang hatinya sangat bersih. Usia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Imam Syafi’i adalah seorang yang miskin dan Imam Malik adalah seorang yang sangat kaya raya. Ketika Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi’i. Imam Syafi’i yang sangat alim ini mengapa kok miskin. Jawaban beliau, “Ini adalah sebuah rahmat Allah yang diberikan kepada saya. Saya sedang diberi keringan oleh Allah dengan hisabnya harta benda.” Karena semua harta benda kita di hari kiamat akan dipertanyakan atau dihisab oleh Allah. Kemudian Iman Syafi’i berbalik bertanya kepada Imam Malik, jawaban beliau “Saya kaya, agar saya ini mengabdi dengan total, ya diri saya, ya harta saya, ya jiwa saya kalau pun perlu nyawa saya.” Menjadi orang miskin seperti Imam Syafi’i tentu sangatlah hebat demikian juga menjadi orang kaya seperti Imam Malik. Setiap manusia pasti dirundung rasa sedih ketika merasa miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi sebenarnya kekayaan bukanlah satu-satu alat untuk membuat kita merasa tenang. Melainkan hanya iman dan taqwalah yang menjadikan hati kira menjadi tenang, terang dan gembira walaupun kondisi kita sedang miskin. Al-Quran juga telah mengatakan bahwa sesungguhnya kaya itu bukanlah kaya harta melainkan kaya jiwa. Ketika jiwa kita sudah merasa kaya, maka tenanglah hati kita. Belum tentu orang kaya akan lebih tenang daripada orang yang lebih miskin. Islam tidak menyuruh pengikutnya untuk miskin, akan tetapi Islam mengajak orang yang kaya untuk menyantuni orang-orang miskin. Beginilah indahnya agama untuk kita. Orang yang lepas dari agama akan menemukan kesulitan yang sangat luar biasa dalam menghadapi permasalahan hidup karena mereka tidak mempunyai sandaran ketika mempunyai sebuah permasalahan yang sangat berat. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk tetap “on the track” yang lurus agar hidup kita selalu bahagia, di dunia dan akhirat.

Imam Maliki ~ Pengarang Kebenaran

Sebagaimana yang kita ketahui, mazhab Maliki adalah berasal dari seorang imam terkemuka iaitu Imam Malik. Nama sebenar beliau ialah Malik bin Anas bin Abi ‘Amir bin Al-Haris. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 95H /712M. Moyangnya, ‘Amir bin Al-Haris adalah seorang sahabat dan pernah berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Datuknya pula, adalah merupakan golongan ulama tabi’in yang terkemuka.

Novel in menceritakan kisah benar tentang kehidupan Imam Malik dari kelahirannya sehinggalah wafatnya beliau. Gaya penulisan Abdul Latip Talib memang sangat terserlah dalam novel ini. Mudah dan senang difahami.

Imam Malik merupakan seorang yang sangat pintar dalam bidang ilmu. Beliau juga mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Ini terbukti apabila beliau mampu menghafal sehingga 100,000 hadis selain dari menghafal Al-Quran dengan baik. Tidak hairanlah beliau menjadi rujukan berbagai ulama pada ketika itu dalam bidang ilmu agama.

Imam Malik sangat sinonim dengan sebuah kitab yang masyur berjudul Kitab Al-Muwattok. Inisiatif untuk menulis kitab ini diambil apabila terlalu banyak pendapat dalam agama diamalkan diseluruh dunia pada ketika itu. Daripada 100,000 hadis yang dihafal, Imam Malik memperhalusi kesemuanya sehingga tinggal 10,000 hadis sahaja. Kemudian, dihalusi lagi sehingga menjadi 5,000 hadis. Daripada itu, Cuma 500 hadis sahaja yang dimuatkan dalam Kitab Al-Muwattok. Kitab ini dikenali sebagai kitab hadis yang membahaskan masalah feqah yang disepakati oleh para ulama semasa. Kitab ini masih diguna pakai sehingga ke hari ini.

Imam Maliki sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kelas pengajiannya berlangsung berdekatan dengan makam Nabi di Masjid Nabawi. Setiap kali mengajarkan hadis Nabi, beliau akan menghormati hadis tersebut seolah-olah mendapatnya terus dari Nabi sendiri.

Imam Maliki juga tidak mahu memakai kasut di bumi Madinah kerana menghormati jasad Nabi yang bersemadi di Kota Madinah. Beliau juga tidak akan menaiki kuda melainkan setelah berada di luar Kota Madinah.

Imam Malik dikurniakan dengan umur yang panjang. Beliau hidup pada zaman sembilan orang khalifah Bani Umaiyah dan lima orang khalifah Bani Abasiyah. Sepanjang kehidupannya, beliau banyak melahirkan anak murid yang hebat-hebat. Antaranya adalah Imam Syafie. Sungguh, Islam kehilangan permata yang sangat bernilai apabila Imam Malik meninggal pada tahun 179H/796M pada usia 84 tahun. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh beliau.

   

wallahua'lam
         

No comments:

Post a Comment